• 0

Privacy Policy NL

Privacyverklaring van C&C WINGS

13 april 2018

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door V.O.F. C&C WINGS. C&C WINGS waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.boekingskantoor.nl, www.ccwings.nl,  of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen en blogs (samen “C&C WINGS-pagina’s”). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die C&C WINGS verzamelt tijdens uw interacties met C&C WINGS, zoals wanneer u onze websites bezoekt, producten of diensten gebruikt die worden aangeboden door C&C WINGS,  u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoort.

Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens. Sommige gegevensverzamelingen van C&C WINGS-pagina’s werken echter met speciale soorten gegevens (bijvoorbeeld medische gegevens) waarvoor een andere privacyverklaring geldt. Waar en wanneer dit het geval is, geeft C&C WINGS duidelijk aan dat de betreffende privacyverklaring afwijkt van deze algemene privacyverklaring.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

C&C WINGS-producten en diensten online aanschaffen;
Bepaalde producten en diensten activeren of registreren of de functionaliteit uitbreiden;
Informatie opvragen over C&C WINGS-producten en diensten;
Deelnemen in C&C WINGS online communities, waaronder onze kanalen/pagina’s en blogs in sociale media;
Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van C&C WINGS;
Ons helpen bij het ontwikkelen van producten en diensten en campagnes die speciaal zijn gericht op u, het optimaliseren van onze klantenservice en blijven verbeteren van onze websites.
Ons helpen bij het verbeteren van producten en diensten, en toestaan dat C&C WINGS u blijft informeren over of betrekken bij het testen van nieuwe producten en diensten;
Problemen van klanten en/of met producten en diensten oplossen;
Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/sociale media/blogs van C&C WINGS. Onderaan deze pagina vindt meer informatie over welke, en hoe wij cookies gebruiken;

Wanneer u te maken heeft met C&C WINGS namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, vragen wij u om ons te voorzien van persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

Het onderhouden van klantrelaties
Het faciliteren van toegang tot informatie
Het verbeteren van communicatie
Het analyseren van en inzicht verkrijgen in klantinteracties
Het implementeren van beveiligingsprogramma’s
Het faciliteren dat C&C WINGS kan deelnemen aan certificeringsprogramma’s
Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan
Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek nadat de vraag is beantwoord of opgelost

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen

Tijdens uw interactie met C&C WINGS, bijvoorbeeld door u te registreren op Mijn C&C WINGS, een product te kopen of de C&C WINGS-pagina’s te bezoeken (zoals “Volg ons op Facebook”), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

Uw naam;
Uw e-mailadres;
Uw postadres;
Uw telefoonnummer;
Uw sociale-mediaprofielen;
Uw geslacht;
Uw leeftijd;
Gegevens over de producten en diensten die u hebt aangeschaft;
Uw gebruik van en uw activiteiten op onze C&C WINGS-pagina’s;
Uw interesses;

Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze C&C WINGS-pagina’s, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met C&C WINGS, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort).

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

Uw IP-adres;
Uw cookie-ID;
Uw webbrowser;
Uw locatie;
De webpagina’s die u op onze websites bezoekt;
De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
Enzovoort.

Wanneer u te maken heeft met C&C WINGS namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, dan kunnen we wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer
Uw foto
Uw IP adres
Uw zakenadres
Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld uw hobby’s/interesses, uw leeftijd

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met C&C WINGS delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Registreren als lid van Mijn C&C WINGS;
Een aankoop of dienst registreren;
Uw communicatie met C&C WINGS over een product of dienst, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend;
Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van C&C WINGS;
Een product of dienst bestellen;
Deelnemen aan een actie, spel of prijsvraag;
Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een C&C WINGS-aanbieding (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken);
Tekstberichten (sms-berichten) aanvragen voor uw mobiele telefoon/apparaat;
Abonneren op een C&C WINGS-nieuwsbrief;
Vrijwillig deelnemen aan producttests of enquêtes;
Aanmelden bij sociale media (bijvoorbeeld uw Facebook- of LinkedIn-account gebruiken om een account aan te maken of u aan te melden);

Als u digitale C&C WINGS-producten/diensten en/of apps gebruikt, kunt u worden gevraagd gegevens te delen met C&C WINGS (zoals gegevensgebruik of locatiegegevens);
Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;
Social listening: C&C WINGS kan op internet zoeken naar relevante en openbare inhoud teneinde zijn producten of diensten te verbeteren, problemen van klanten op te lossen en gerichte marketing aan te bieden.

Wanneer u te maken heeft met C&C WINGS namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner verwerken wij uw persoonsgevens voor de volgende doeleinden:

Het registreren van aankopen
Het leveren van diensten door C&C WINGS
Het communiceren met C&C WINGS
Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
Aan u toegang verlenen tot C&C WINGS voorzieningen of systemen
Het deelnemen aan beurzen, evenementen, of promoties
Het vrijwillig deelnemen aan testen of enquêtes
Opnemen van gesprekken: C&C WINGS kan telefoongesprekken met u opnemen vanwege training, kwaliteitsverbetering en compliance redenen

C&C WINGS kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen als u klant bent bij een C&C WINGS-partner of een bedrijf dat door C&C WINGS wordt overgenomen. Als u niet wilt dat C&C WINGS de persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via privacy@ccwings.nl\

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat C&C WINGS u een product verkoopt of een dienst biedt in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Wij informeren u dan over deze relatie en laten u de namen van deze bedrijven weten voordat wij uw gegevens voor gezamenlijke marketingdoeleinden gebruiken.

Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonsgegevens delen.

De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt, en vereisen dat uw persoonsgegevens adequaat worden bewaakt.

C&C WINGS zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist.

C&C WINGS verkoopt soms (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan ook de overdracht van uw aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. Voor Mijn C&C WINGS kunt u dit doen door u aan te melden bij uw account en naar uw persoonlijke instellingen te gaan. Hier kunt u tevens uw voorkeuren wijzigen met betrekking tot hoe C&C WINGS met u communiceert. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan C&C WINGS via privacy@ccwings.nl

Indien nodig hebt u de mogelijkheid het delen van uw gegevens te beëindigen, in overeenstemming met de lokale wetgeving.
We raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens compleet en up-to-date te houden.

Uw voorkeuren

We willen u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden mogelijk overgebracht van uw land naar andere C&C WINGS-bedrijven wereldwijd, die met u kunnen communiceren over producten, diensten of speciale aanbiedingen van C&C WINGS die u mogelijk interesseren. Indien dit wettelijk is vereist, vragen we u vooraf om goedkeuring voor het overbrengen van uw persoonsgegevens naar buiten uw regio.

Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door dit aan te geven via de e-mails die u ontvangt.

Indien dit wettelijk is vereist, vragen we u om goedkeuring voor verwerking van uw persoonsgegevens. Indien door lokale wetgeving vereist, sturen wij u bijvoorbeeld alleen nieuwsbrieven als u zich daarop hebt geabonneerd en vragen wij eerst uw toestemming voordat we geavanceerde profieltechnieken gaan gebruiken.

Omdat C&C WINGS duizenden producten en diensten verkoopt in honderden landen, hebt u uw persoonsgegevens mogelijk al eerder verstrekt via onze callcenters of op een andere manier. Als u besluit u nu niet te registreren, heeft dit geen invloed op de persoonsgegevens die u C&C WINGS al hebt verstrekt. Uiteraard hebt u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor gerichte communicatie van C&C WINGS of om uw persoonlijke profielgegevens te wijzigen.

Websites laten weten dat u niet gevolgd wilt worden

Privacy en veiligheid zijn belangrijk voor ons. Ons streven is de belangen van onze websitegebruikers in alle aspecten van ons bedrijf voorop te stellen. C&C WINGS maakt gebruik van cookies die u helpen optimaal te profiteren van de C&C WINGS-pagina’s.

Houd er rekening mee dat C&C WINGS op dit moment geen gebruik maakt van een technische oplossing die ons in staat stelt te reageren op de instelling ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ in uw browser. U kunt wel altijd uw voorkeuren voor cookies in uw browser instellen. U kunt alle of bepaalde cookies accepteren. Als u onze cookies in uw browser uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden en geen online aankopen meer doen.

Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Op C&C WINGS-pagina’s worden ook Flash-cookies gebruikt. Flash-cookies kunt u verwijderen in de instellingen voor uw Flash Player. Afhankelijk van uw versie van Internet Explorer (of andere browser) en de gebruikte mediaspeler, kunt u de instellingen voor Flash-cookies in uw browser wijzigen. U kunt Flash-cookies ook instellen op de Adobe-website. Houd er rekening mee dat beperking van het gebruik van Flash-cookies gevolgen kan hebben voor de functies die u gebruikt.

Sociale media

Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

C&C WINGS is gebonden aan het privacy beleid van deze derden, en aan onze eigen huisregels voor sociale media en deze privacyverklaring. We raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze C&C WINGS-pagina’s, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met C&C WINGS, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, gepost commentaar, enzovoort).

Links naar andere websites

Wanneer u de C&C WINGS-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door C&C WINGS en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van C&C WINGS zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Cloud

C&C WINGS kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van C&C WINGS door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. C&C WINGS heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. C&C WINGS maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel C&C WINGS-websites doorgaans niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 16 jaar, is het C&C WINGS-beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van gegevens van kinderen.

C&C WINGS raadt ouders ten zeerste aan de onlineactiviteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Als u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, kunt u contact met ons opnemen via privacy@ccwings.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten van C&C WINGS zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze websites.

We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, en geven boven aan de melding aan wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de C&C WINGS-pagina’s niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende privacyverklaring.

Lijst van cookies die we verzamelen

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE name COOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.